Allmänna villkor

Ansvarig uthyrare
Fjällfrid AB
Orgnr: 556801-2545.
Postadress:Poppelvägen 16B, 135 52 Tyresö
Tel: 0768 - 099 055


Fjällfrid ansvarar för att:

 • det skickas en bokningsbekräftelse via e-post
 • i god tid informera om var nyckeln hämtas
 • stugan/lägenheten överensstämmer med beskrivningen på bokningsbekräftelsen
 • ni får information om alla väsentliga förändringar som rör din bokning
 • ni får disponera stugan/lägenheten från kl 16 avtalad ankomstdag till kl 10 avtalad avresedag

Garanterad och bindande bokning
I och med att anmälningsavgiften (eller hela hyran) betalas godkänns de allmänna villkoren och er bokning blir garanterad och bindande för båda parter.

Betalningsvillkor
Vid logibokning mer än 30 dagar innan ankomst;
a) en anmälningsavgift på motsvarande 20% av logikostnaden ska vara oss tillhanda senast 5 bankdagar från bokningstillfället
b) slutbetalningen ska vara oss tillhanda 30 dagar före ankomst.
Vid bokning mindre än 30 dagar före ankomst skall hela hyresbeloppet vara oss tillhanda inom 5 bankdagar. Hyran skall dock alltid betalas innan tillträde.
Ange alltid fakturanr som betalningsreferens.
Ta med bekräftelse vid ankomst.

Försenad / utebliven betalning
Det skickas ingen påminnelse för anmälningsavgiften. Obetalda bokningar (både anmälningsavgift och slutlikvid) betraktas som gästens avbokning och hanteras enligt reglerna för avbeställning.

Avbokningsregler
Avbokning sker antingen via hemsidan, e-post eller telefon och det är vår skyldighet att bekräfta avbokning skriftligt via e-post.
Om avboknings sker minst 30 dagar före ankomst återbetalas inte anmälningsavgiften. Vid avbokning mindre än 30 dagar före ankomst utgår full hyra.

Kundens rättigheter

 • Om stugan/lägenheten inte tillhandahålls i utlovat skick eller i rätt tid och vi inte kan erbjuda likvärdigt boende, så har ni rätt att säga upp avtalet och avbryta er vistelse med full återbetalning för outnyttjad logi. Ni kan också välja att fullfölja vistelsen och begära prisnedsättning.
 • Eventuella reklamationer, klagomål eller anmärkningar skall lämnas senast kl 12 dagen efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen skall anmälas omgående så att de kan rättas till. Tänk på att sena reklamationer eller klagomål minskar kundens möjligheter att få rättelse.
 • Vi försöker alltid hitta en acceptabel lösning för alla parter men om vi i slutändan inte kan komma överens har du alltid möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 523, 161 51 Vällingby.

Kundens skyldigheter

 • Person i sällskapet måste vara minst 18 år eller medföljande barn
 • Stugan/lägenheten skall vårdas väl och ordningsregler, bestämmelser och anvisningar skall följas
 • Mellan kl 21.00 och 07.00 skall största hänsyn och tystnad iakttas gentemot grannar
 • Ni är fullt ut ansvarig och ersättningsskyldig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier genom att ni eller någon i ert sällskap varit vårdslös
 • Det får inte bo fler personer än det som angivits på bokningsbekräftelsen utan att det först godkänts
 • Samtliga nycklar skall lämnas vid avresa, glömda och/eller borttappade nycklar debiteras med 1 000:- för låsbyte
 • Slutstädning är obligatoriskt för uthyrningen och vi debiterar med avdrag för RUT. Ett personnummer för individ som har möjlighet att utnyttja RUT ska lämnas vid bokningen. Finns inte detta ska tillägget "Städning utan RUT väljas". Alla instruktioner för hur stugan ska lämnas ska följas. För extra arbete pga av att inte instruktionerna följs och extra städning utöver normalt debiteras 500:- per timme.
Snögaranti
Alpint: 5 öppna nedfarter i Ramundberget, Funäsdalsberget och Tänndalen gäller från 1 december till 31 april.
Längd: 3 km spår i Ramundberget – Bruksvallarna, gäller från 15 oktober till 1 maj.
Skidskytte: 2.5 km spår i Ramundberget i anslutning till skidskyttestadion, gäller från 15 oktober till 1 maj.
Snögarantin innebär full återbetalnig om ni väljer att avboka er vistelse pga av snötillgången, tidigast 3 dagar innan ankomst eller omedelbart (senast kl 11 dagen efter ankomst) avbryta vistelsen. Du kan även omboka till annan period (ev priskillnad betalas av kunden).

Force Majure

Parterna är inte bundna till avtalet om lägenheten/stugan inte kan tillträdas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

Datalagring

Fjällfrid lagrar kundens data vid bokning och använder dem för att genomföra uthyrningen och för att kunna kommunicera med kunden före, under och efter vistelsen. Data lämnas inte ut till någon annan part än de som krävs för att genomföra uthyrningen.