När ni kommer hit

Fem dagar innan ankomst får ni ett email med ytterligare instruktioner om nyckel etc.

Direkt efter att ni har anlänt ska ni göra en inspektion av stugan och meddela oss om något är trasigt eller saknas. Detta måste ske senast kl 16.00 dagen efter ankomst.