Öppna spisen

Obs! Ingen öppen spis i Nedre Järven och Nedre Ripan.

En lass med ved finns i huset när ni kommer dit. Sen går det att köpa mer ved bland annat på ICA i Bruksvallarna. 

I Övre Järven och Fjällräven har vi kaminer. För att öppna drar man i handtaget till höger för att öppna luckan. Vid start av spisen kan man behöva ha luckan öppen med en liten springa en stund och ett fönster öppet. När ni tänder elden ska båda reglagen till höger om öppningshandtaget vara maximalt isär så att mycket luft kommer in. När brasan tagit sig ordentligt kan vänstra handtaget föras till höger för att minska luftflödet men se till att brasan brinner med tillräckligt med syre så att den inte sotar, annars blir glasen snart igensotade. Skulle detta ske av misstag kan ni lätt få bort sotet från glaset med en papperstuss, lite vatten och aska. 

I Övre Ripan och Fjällugglan är det öppna spisar och där finns ett spjäll i hallen som ska öppnas. Man bör ha ett fönster öppet när man tänder och även om det börjar ryka in när elden falnar. I Fjällugglan går det även att temporärt stänga av ventilationen på ett vred i hallen så att undertrycket försvinner. 

När ni lämnar huset ska ni tömma spisen på aska med spaden och askhinken som töms i tunnan vid mellersta vallaboden.