Vallabod och skidförråd

Det finns två gemensam vallabodar med tre bänkar och vallaprofiler. När man slår på timern innanför dörren går elen på till lampor och elluttag. Håll gärna snyggt och iordningplockat i boden. Inga skidor ska förvaras där.

Vallning av skidor får endast ske i vallaboden, inte i stugorna, på terrassen eller i förrådsutrymme.

Golvet i boden är lite halt med pjäxor och vi har därför lagt ut mattor. gå på dem och var försiktig!