Jakt och hundträning

 

Jakt är en stor sak i Funäsfjällen. Framför allt ripjakten lockar många besökare varje år. 

Fjällfrid är en mycket bekväm och bra utgångspunkt för jakt i hela Västra Härjedalen. Stora arealer av statlig mark är tillgängliga för småviltjakt på bl.a. ripa, skogsfågel och hare.

 
Ripa 

Utöver den statliga marken kan Fjällfrid förmedla lätttillgänglig privat fjällmark och fina skogsfågelmarker. Även jaktguide, hundekipage och helikoptertransport kan erbjudas via våra samarbetspartners. Kontakta oss för mer information och kostnadsförslag.

 Jakthund Det finns också mycket goda möjligheter till hundträning i Bruksvallarna (16 aug - 10 april). Här finns ett mycket stort område (30 000 ha stalig mark) enbart för hundträning där ingen jakt förekommer.  
Vi arrangerar även träningsläger med våra partners, hör av dig om du är intresserad.